رئیس مرکز آموزش‌های آزاد و مجازی

 

از سال 1397-1399

از 1399-1401

 کیوان رحیمی زاده

دکتر حمیدرضا بلوچی

رایانامه: balouchi@yu.ac.ir

تلفن: 31006167-074

دکتر کیوان رحیمی زاده

رایانامهRahimiZadeh@yu.ac.ir

تلفن: 31001330-074

 

 

شرح وظایف رئیس مرکز آموزشهای تخصصی آزاد و مجازی دانشگاه

 

 برقراری ارتباط با سایر بخشهای دانشگاه و با مراکز دولتی و غير دولتي به منظور نيازسنجي آموزشي و تعيين نوع و برنامه درسي دوره هاي آموزشي؛

تدوین دوره های کوتاه مدت پیشنهادی اعضاي هيات علمي دانشگاه؛

هماهنگی با اعضا هیات علمی دانشگاه و سایر مدرسين براي اجراي دوره هاي آموزشي؛

انعقاد تفاهم نامه و قرارداد های همکاری در ارتباط با برگزاری دوره های آموزشي؛

انجام امور اطلاع رسانی دوره های آموزشی؛

تهیه و تنظیم قرارداد های حق التدریس مدرسين در دوره هاي آموزشي برگزار شده؛

تهیه برنامه های دوره های آموزشی کوتاه مدت و ميان مدت؛

برنامه ریزی و اجرای فرایند برگزاري دوره هاي کوتاه مدت و ميان مدت ؛

ایجاد بسترهای لازم برای برگزاری هرچه بهتر و بيشتر دوره هاي آموزشي؛

کنترل و نظارت کیفی بر کلیه مراحل اجرای دوره ها؛

بررسی محتوای دوره ها بوسیله نظرات و گزارشها و فرمهای مربوطه و ارائه برنامه جهت رفع مشکلات و اصلاح امور؛

نظارت بر حسن اجرای دوره ها؛

تهیه و اعطای گواهی یا مدرک پايان دوره؛

تهیه گزارشهای آموزشی و مالی مربوط؛

       ارائه گزارش فعالیتهای انجام شده و تهیه بانک اطلاعاتی مربوط.