ارتباط با ما:

نشانی: یاسوج- میدان معلم - خیابان دانشجو - دانشگاه یاسوج- معاونت آموزشی دانشگاه- مرکز آموزشهای آزاد و مجازی

رایانامه: ovtc@yu.ac.ir

تلفن کارشناس مرکز: 31001332-074 (آقای رهبری فر)

تلفن دفتر معاونت آموزشی: 31001300-074 (آقای خجسته)

تلفن رئیس مرکز: 31006167-074 (دکتر بلوچی)

فکس معاونت آموزشی: 31009300-074