فهرست دوره‌های آموزش حضوری مرکز

 

ردیف

نام آزمون

منابع آزمون

تاریخ آزمون

محل آزمون

 

هزینه ثبت نام

توضیحات

 ثبت نام

مهلت ثبت نام

1

آزمون بسندگی زبان دکتری

برای سوالات گرامر قسمت دستور و نگارش از نسخه paper & pencil کتابهای تافل Barron- Arco-NTC- Longman

لازم به ذکر است کتابهای فوق همپوشانی زیادی دارند.

سوالات خواندن از بخش خواندن کتابهای فوق است.

کتابهای پیشنهادی برای بخش واژگان:

Essential word for TOEFL

504 Absolutely Essential words

Focus on Vocabulary 1&2

جمعه ۲۷ تیر ماه ۱۳۹۹ ساعت 11

سالن مطالعه کتابخانه  به صورت حضوری با رعایت پروتکل بهداشتی

۶۰۰۰۰۰ ریال معادل ۶۰ هزارتومان

پرداخت آنلاین از سایت مرکز یا واریز به 

شماره حساب: 7875940264

تمرکز وجوه درآمد اختصاصی دانشگاه یاسوج نزد بانک تجارت شعبه 30190 دانشگاه یاسوج 

تکمیل فرم ثبت نام از بخش فرمها و ارسال آن به همراه فیش ثبت نام به ایمیل مرکز ضروری است

ovtc@yu.ac.ir

لینک ثبت نام

۱ تیر لغایت ۲۱ تیر ماه 1399

 
 

ردیف

نام دوره

مدرس

تاریخ شروع

زمان کلاس

تعداد جلسات

ظرفیت

شهریه

توضیحات

 ثبت نام

مهلت ثبت نام

2

 

کارگاه آشنایی با اصول ایمنی آزمایشگاه شیمی

دکتر مهدی خیرمند

6-4 اسفند ماه 1398

شنبه دوشنبه سه شنبه 

ساعت 14-12

3

-

30000 تومان

پرداخت آنلاین از سایت مرکز یا واریز به 

شماره حساب: 7875940264

تمرکز وجوه درآمد اختصاصی دانشگاه یاسوج نزد بانک تجارت شعبه 30190 دانشگاه یاسوج 

10000 تومان تخفیف دانشگاهیان دانشگاه یاسوج

تکمیل فرم ثبت نام از بخش فرمها و ارسال آن به همراه فیش ثبت نام به ایمیل مرکز ضروری است

ovtc@yu.ac.ir

لینک ثبت نام

3 اسفند 1398

 

ردیف

نام دوره

مدرس

تاریخ شروع

زمان کلاس

تعداد جلسات

ظرفیت

شهریه

توضیحات

 ثبت نام

مهلت ثبت نام

3

 

آموزش زبان فرانسه 1و 2

سیاوش باقری

19بهمن ماه 1398

شنبه دوشنبه

یک شنبه سه شنبه

ساعت 19:30-21

15

هر گروه 10 نفر

350000 تومان

پرداخت آنلاین از سایت مرکز یا واریز به 

شماره حساب: 7875940264

تمرکز وجوه درآمد اختصاصی دانشگاه یاسوج نزد بانک تجارت شعبه 30190 دانشگاه یاسوج 

منبع: کتاب Connexion 1  و کتاب کار آن (بخش اول)

تکمیل فرم ثبت نام از بخش فرمها و ارسال آن به همراه فیش ثبت نام به ایمیل مرکز ضروری است

ovtc@yu.ac.ir

لینک ثبت نام

18بهمن 1398

تخفیفات ویژه دانشگاهیان دانشگاه یاسوج (پایین صفحه)

 

ردیف

نام دوره

مدرس

تاریخ شروع

زمان کلاس

تعداد جلسات

ظرفیت

شهریه

توضیحات

 ثبت نام

مهلت ثبت نام

 4

آموزش زبان فرانسه 2 و 4

سیاوش باقری

19بهمن ماه 1398

 

شنبه دوشنبه

یکشنبه  سه شنبه

ساعت 19:30-18

15

هر گروه 10 نفر

350000 تومان

 

پرداخت آنلاین از سایت مرکز یا واریز به 

شماره حساب: 7875940264

تمرکز وجوه درآمد اختصاصی دانشگاه یاسوج نزد بانک تجارت شعبه 30190 دانشگاه یاسوج 

منبع: کتاب Connexion 1  و کتاب کار آن (بخش دوم و چهارم)

تکمیل فرم ثبت نام از بخش فرمها و ارسال آن به همراه فیش ثبت نام به ایمیل مرکز ضروری است

ovtc@yu.ac.ir

لینک ثبت نام

18 بهمن 1398

تخفیفات ویژه دانشگاهیان دانشگاه یاسوج (پایین صفحه)

 

ردیف

نام دوره

مدرس

تاریخ شروع

زمان کلاس

تعداد جلسات

ظرفیت

شهریه

توضیحات

ثبت نام

مهلت ثبت نام

5

کارگاه آموزش مقدماتی بورس و سرمایه گذاری در آن

 

دکتر ریوسف زرنگاریان

عضو هیات علمی گروه اقتصاد

13 بهمن ماه 1398

یکشنبه ساعت 17:0020:00

5 جلسه

حداقل 10 نفر

800000 تومان

پرداخت آنلاین یا واریز به

شماره حساب: 7875940264

تمرکز وجوه درآمد اختصاصی دانشگاه یاسوج نزد بانک تجارت شعبه 30190 دانشگاه یاسوج

تخفیف 300000 تومانی ویژه دانشگاهیان دانشگاه یاسوج

تکمیل فرم ثبت نام از بخش فرمها و ارسال آن به همراه فیش ثبت نام به ایمیل مرکز ضروری است

ovtc@yu.ac.ir

لینک ثبت نام

12 بهمن 1398

 

ردیف

نام دوره

مدرس

تاریخ شروع

زمان کلاس

تعداد جلسات

ظرفیت

شهریه

توضیحات

ثبت نام

مهلت ثبت نام

6

آموزش نرم افزار Solidworks

فاطمه ابراهیمی

18آذر 1398

دوشنبه ساعت 12:0014:00

6 جلسه

حداقل 4 نفر حداکثر 10 نفر

180000هزار تومان

شماره حساب: 7875940264

تمرکز وجوه درآمد اختصاصی دانشگاه یاسوج نزد بانک تجارت شعبه 30190 دانشگاه یاسوج

تخفیف 50 درصد ویژه دانشگاهیان دانشگاه یاسوج

تکمیل فرم ثبت نام از بخش فرمها و ارسال آن به همراه فیش ثبت نام به ایمیل مرکز ضروری است

ovtc@yu.ac.ir

لینک ثبت نام

17آذر 1398


فقط تخفیف 50 درصد برای کلیه دانشگاهیان دانشگاه یاسوج

 

ردیف

نام دوره

مدرس

تاریخ شروع

زمان کلاس

تعداد جلسات

ظرفیت

شهریه

توضیحات

ثبت نام

مهلت ثبت نام

7

آموزش نقاشی ویژه خواهران

راحیل سلیمانی فر

20مهر 1398

شنبه چهارشنبه ساعت 18:0019:30

16 جلسه

حداقل 4 نفر حداکثر 10 نفر

240000 هزار تومان

شماره حساب: 7875940264

تمرکز وجوه درآمد اختصاصی دانشگاه یاسوج نزد بانک تجارت شعبه 30190 دانشگاه یاسوج

تخفیف 20 درصد ویژه دانشگاهیان دانشگاه یاسوج

تکمیل فرم ثبت نام از بخش فرمها و ارسال آن به همراه فیش ثبت نام به ایمیل مرکز ضروری است

ovtc@yu.ac.ir

لینک ثبت نام

20مهر 1398

فقط تخفیف 20 درصد برای کلیه دانشگاهیان دانشگاه یاسوج

ردیف

نام دوره

مدرس

تاریخ شروع

زمان کلاس

تعداد جلسات

ظرفیت

شهریه

توضیحات

ثبت نام

مهلت ثبت نام

8

آموزش زبان انگلیسی ویژه جوانان 9-12 سال

راحیل سلیمانی فر

7 مهر 1398

یکشنبه سه شنبه

18-19:30

20 جلسه

حداقل 5 نفر حداکثر 12 نفر

120000 تومان

شماره حساب: 7875940264

تمرکز وجوه درآمد اختصاصی دانشگاه یاسوج نزد بانک تجارت شعبه 30190 دانشگاه یاسوج

تخفیف 20 درصد ویژه دانشگاهیان دانشگاه یاسوج

این کلاس ویژه ترم دوم یا کتاب first friend 2

برای کسانی که ترم قبل شرکت نداشتند یا سایر سطوح جلسه تعیین سطح در ابتدای این ساعت کلاسی انجام خواهد شد.

تکمیل فرم ثبت نام از بخش فرمها و ارسال آن به همراه فیش ثبت نام به ایمیل مرکز ضروری است

ovtc@yu.ac.ir

لینک ثبت نام

6 مهرماه 1398

فقط تخفیف 20 درصد برای کلیه دانشگاهیان دانشگاه یاسوج

ردیف

نام دوره

مدرس

تاریخ شروع

زمان کلاس

تعداد جلسات

ظرفیت

شهریه

توضیحات

ثبت نام

مهلت ثبت نام

9

دوره فشرده آمادگی آزمون بسندگی زبان

خانم دانشی

1 مهر ماه 1398

شنبه تا چهارشنبه ساعت 12-13:30

حداقل 10 جلسه

حداقل 8 نفر حداکثر 15 نفر

200000 تومان

شماره حساب: 7875940264

تمرکز وجوه درآمد اختصاصی دانشگاه یاسوج نزد بانک تجارت شعبه 30190 دانشگاه یاسوج

ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه یاسوج

تکمیل فرم ثبت نام از بخش فرمها و ارسال آن به همراه فیش ثبت نام به ایمیل مرکز ضروری است

ovtc@yu.ac.ir

لینک ثبت نام

31 شهریور ماه 1398

 

 

ردیف

نام دوره

مدرس

تاریخ شروع

زمان کلاس

تعداد جلسات

ظرفیت

شهریه

توضیحات

ثبت نام

مهلت ثبت نام

10

 

آموزش نرم افزار SPSS

مهندس مهدی نظریان

25 خرداد 1398

 

شنبه سه شنبه ساعت 16-14

5 جلسه

 

حداقل 15نفر

 

220000 تومان

 

شماره حساب: 7875940264

تمرکز وجوه درآمد اختصاصی دانشگاه یاسوج نزد بانک تجارت شعبه 30190 دانشگاه یاسوج

فقط تخفیف ویژه د برای کلیه دانشگاهیان دانشگاه یاسوج

تکمیل فرم ثبت نام از بخش فرمها و ارسال آن به همراه فیش ثبت نام به ایمیل مرکز ضروری است

ovtc@yu.ac.ir

لینک ثبت نام

تا 24 خرداد 1398تمدید شد

تخفیفات ویژه دانشگاهیان دانشگاه یاسوج (در پایین صفحه)

ردیف

نام دوره

مدرس

تاریخ شروع

زمان کلاس

تعداد جلسات

ظرفیت

شهریه

توضیحات

ثبت نام

مهلت ثبت نام

11

آموزش مقاله و پایان نامه نویسی

(ویژه رشته‌های ادبیات و علوم انسانی)

Paper Writing

دکتر رضا رضایی

(استادیار گروه زبان)

22 اردیبهشت 1398

 

یکشنبه سه شنبه ساعت 12-14

10 جلسه

 

حداقل 10 نفر

 

350000 تومان

 

شماره حساب: 7875940264

تمرکز وجوه درآمد اختصاصی دانشگاه یاسوج نزد بانک تجارت شعبه 30190 دانشگاه یاسوج

فقط تخفیف 20 درصد برای کلیه دانشگاهیان دانشگاه یاسوج

تکمیل فرم ثبت نام از بخش فرمها و ارسال آن به همراه فیش ثبت نام به ایمیل مرکز ضروری است

ovtc@yu.ac.ir

لینک ثبت نام

19 اردیبهشت 1398

 

ردیف

نام دوره

مدرس

تاریخ شروع

زمان کلاس

تعداد جلسات

ظرفیت

شهریه

توضیحات

 ثبت نام

مهلت ثبت نام

12

آموزش زبان آلمانی 1

دکتر محمد جعفر جباری

15 اردیبهشت 1398

یکشنبه‌ها ساعت 18-19:30 و سه شنبه‌ها ساعت 12-14

 

15

هر گروه 10 نفر

350000 تومان

شماره حساب: 7875940264

تمرکز وجوه درآمد اختصاصی دانشگاه یاسوج نزد بانک تجارت شعبه 30190 دانشگاه یاسوج 

منبع: کتاب Menschen 1  و کتاب کار آن (بخش اول)

 

تکمیل فرم ثبت نام از بخش فرمها و ارسال آن به همراه فیش ثبت نام به ایمیل مرکز ضروری است

ovtc@yu.ac.ir

لینک ثبت نام

12 اردیبهشت 1398

تخفیفات ویژه دانشگاهیان دانشگاه یاسوج (در پایین صفحه)

ردیف

نام دوره

مدرس

تاریخ شروع

زمان کلاس

تعداد جلسات

ظرفیت

شهریه

توضیحات

 ثبت نام

مهلت ثبت نام

13

آموزش عکاسی (مقدماتی)

دکتر فرید آزادی

اول اردیبهشت 1398

دوشنبه ساعت 11:30 الی 13:30

6 جلسه 2 ساعته

آزاد


150000 تومان

شماره حساب: 7875940264

تمرکز وجوه درآمد اختصاصی دانشگاه یاسوج نزد بانک تجارت شعبه 30190 دانشگاه یاسوج 

تکمیل فرم ثبت نام از بخش فرمها و ارسال آن به همراه فیش ثبت نام به ایمیل مرکز ضروری است

ovtc@yu.ac.ir

لینک ثبت نام

8 اردیبهشت 1398

 

تخفیفات ویژه دانشگاهیان دانشگاه یاسوج

 

ردیف

عنوان

درصد تخفیف شهریه 

1

دانشجویان ممتاز دانشگاه (رتبه اول هر ورودی)

(با مجوز دفتر هدایت استعداد درخشان دانشگاه)

70

2

سایر دانشجویان دانشگاه یاسوج 

50

3

کارمندان دانشگاه یاسوج 

50

4

اعضای هیات علمی دانشگاه یاسوج 

25

5

دانش‌آموختگان دانشگاه یاسوج

25

 

 

ردیف

نام دوره

مدرس

تاریخ شروع

زمان کلاس

تعداد جلسات

ظرفیت

شهریه

توضیحات

ثبت نام

مهلت ثبت نام

14

آموزش نرم افزار Solidworks

فاطمه ابراهیمی

27 آبان 1398

دوشنبه ساعت 12:0014:00

6 جلسه

حداقل 4 نفر حداکثر 10 نفر

180000هزار تومان

شماره حساب: 7875940264

تمرکز وجوه درآمد اختصاصی دانشگاه یاسوج نزد بانک تجارت شعبه 30190 دانشگاه یاسوج

تخفیف 50 درصد ویژه دانشگاهیان دانشگاه یاسوج

تکمیل فرم ثبت نام از بخش فرمها و ارسال آن به همراه فیش ثبت نام به ایمیل مرکز ضروری است

ovtc@yu.ac.ir

لینک ثبت نام

26 آبان 1398

 

ردیف

نام دوره

مدرس

تاریخ شروع

زمان کلاس

تعداد جلسات

ظرفیت

شهریه

توضیحات

 ثبت نام

مهلت ثبت نام

15

 

آموزش زبان فرانسه 1

سیاوش باقری

20 مهر ماه 1398

شنبه یکشنبه

ساعت 20:30-19

15

هر گروه 10 نفر

350000 تومان

شماره حساب: 7875940264

تمرکز وجوه درآمد اختصاصی دانشگاه یاسوج نزد بانک تجارت شعبه 30190 دانشگاه یاسوج 

منبع: کتاب Connexion 1  و کتاب کار آن (بخش اول)

تکمیل فرم ثبت نام از بخش فرمها و ارسال آن به همراه فیش ثبت نام به ایمیل مرکز ضروری است

ovtc@yu.ac.ir

لینک ثبت نام

20 مهر 1398

تخفیفات ویژه دانشگاهیان دانشگاه یاسوج (پایین صفحه)

 

ردیف

نام دوره

مدرس

تاریخ شروع

زمان کلاس

تعداد جلسات

ظرفیت

شهریه

توضیحات

 ثبت نام

مهلت ثبت نام

16 

آموزش زبان فرانسه 2

سیاوش باقری

21 مهر ماه 1398

یکشنبه  چهارشنبه

ساعت 19:30-18

15

هر گروه 10 نفر

350000 تومان

شماره حساب: 7875940264

تمرکز وجوه درآمد اختصاصی دانشگاه یاسوج نزد بانک تجارت شعبه 30190 دانشگاه یاسوج 

منبع: کتاب Connexion 1  و کتاب کار آن (بخش دوم)

تکمیل فرم ثبت نام از بخش فرمها و ارسال آن به همراه فیش ثبت نام به ایمیل مرکز ضروری است

ovtc@yu.ac.ir

لینک ثبت نام

21 مهر 1398

تخفیفات ویژه دانشگاهیان دانشگاه یاسوج (پایین صفحه)