فهرست دوره‌های آموزش حضوری مرکز

 

ردیف

نام دوره

مدرس

تاریخ شروع

زمان کلاس

تعداد جلسات

ظرفیت

شهریه

توضیحات

ثبت نام

مهلت ثبت نام

1

آموزش نقاشی

ویژه جوانان 9-12 سال

راحیل سلیمانی فر

6 مهر 1398

شنبه چهارشنبه ساعت 18:0019:30

16 جلسه

حداقل 4 نفر حداکثر 10 نفر

240000 هزار تومان

شماره حساب: 7875940264

تمرکز وجوه درآمد اختصاصی دانشگاه یاسوج نزد بانک تجارت شعبه 30190 دانشگاه یاسوج

تخفیف 20 درصد ویژه دانشگاهیان دانشگاه یاسوج

تکمیل فرم ثبت نام از بخش فرمها و ارسال آن به همراه فیش ثبت نام به ایمیل مرکز ضروری است

ovtc@yu.ac.ir

لینک ثبت نام

4 مهر 1398

فقط تخفیف 20 درصد برای کلیه دانشگاهیان دانشگاه یاسوج

ردیف

نام دوره

مدرس

تاریخ شروع

زمان کلاس

تعداد جلسات

ظرفیت

شهریه

توضیحات

ثبت نام

مهلت ثبت نام

2

آموزش زبان انگلیسی ویژه جوانان 9-12 سال

راحیل سلیمانی فر

7 مهر 1398

یکشنبه سه شنبه

18-19:30

20 جلسه

حداقل 5 نفر حداکثر 12 نفر

120000 تومان

شماره حساب: 7875940264

تمرکز وجوه درآمد اختصاصی دانشگاه یاسوج نزد بانک تجارت شعبه 30190 دانشگاه یاسوج

تخفیف 20 درصد ویژه دانشگاهیان دانشگاه یاسوج

این کلاس ویژه ترم دوم یا کتاب first friend 2

برای کسانی که ترم قبل شرکت نداشتند یا سایر سطوح جلسه تعیین سطح در ابتدای این ساعت کلاسی انجام خواهد شد.

تکمیل فرم ثبت نام از بخش فرمها و ارسال آن به همراه فیش ثبت نام به ایمیل مرکز ضروری است

ovtc@yu.ac.ir

لینک ثبت نام

6 مهرماه 1398

فقط تخفیف 20 درصد برای کلیه دانشگاهیان دانشگاه یاسوج

ردیف

نام دوره

مدرس

تاریخ شروع

زمان کلاس

تعداد جلسات

ظرفیت

شهریه

توضیحات

 ثبت نام

مهلت ثبت نام

3

 

آموزش زبان فرانسه 1

سیاوش باقری

14 مهر ماه 1398

یکشنبه سه شنبه

ساعت 19:30-18

15

هر گروه 10 نفر

350000 تومان

شماره حساب: 7875940264

تمرکز وجوه درآمد اختصاصی دانشگاه یاسوج نزد بانک تجارت شعبه 30190 دانشگاه یاسوج 

منبع: کتاب Connexion 1  و کتاب کار آن (بخش اول)

تکمیل فرم ثبت نام از بخش فرمها و ارسال آن به همراه فیش ثبت نام به ایمیل مرکز ضروری است

ovtc@yu.ac.ir

لینک ثبت نام

13 مهر 1398

تخفیفات ویژه دانشگاهیان دانشگاه یاسوج (پایین صفحه)


ردیف

نام دوره

مدرس

تاریخ شروع

زمان کلاس

تعداد جلسات

ظرفیت

شهریه

توضیحات

 ثبت نام

مهلت ثبت نام

4 

آموزش زبان فرانسه 2

سیاوش باقری

13 مهر ماه 1398

شنبه دو شنبه

ساعت 19:30-18

15

هر گروه 10 نفر

350000 تومان

شماره حساب: 7875940264

تمرکز وجوه درآمد اختصاصی دانشگاه یاسوج نزد بانک تجارت شعبه 30190 دانشگاه یاسوج 

منبع: کتاب Connexion 1  و کتاب کار آن (بخش دوم)

تکمیل فرم ثبت نام از بخش فرمها و ارسال آن به همراه فیش ثبت نام به ایمیل مرکز ضروری است

ovtc@yu.ac.ir

لینک ثبت نام

11 مهر 1398

تخفیفات ویژه دانشگاهیان دانشگاه یاسوج (پایین صفحه)

ردیف

نام دوره

مدرس

تاریخ شروع

زمان کلاس

تعداد جلسات

ظرفیت

شهریه

توضیحات

ثبت نام

مهلت ثبت نام

5

دوره فشرده آمادگی آزمون بسندگی زبان

خانم دانشی

1 مهر ماه 1398

شنبه تا چهارشنبه ساعت 12-13:30

حداقل 10 جلسه

حداقل 8 نفر حداکثر 15 نفر

200000 تومان

شماره حساب: 7875940264

تمرکز وجوه درآمد اختصاصی دانشگاه یاسوج نزد بانک تجارت شعبه 30190 دانشگاه یاسوج

ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه یاسوج

تکمیل فرم ثبت نام از بخش فرمها و ارسال آن به همراه فیش ثبت نام به ایمیل مرکز ضروری است

ovtc@yu.ac.ir

لینک ثبت نام

31 شهریور ماه 1398

 

 

ردیف

نام دوره

مدرس

تاریخ شروع

زمان کلاس

تعداد جلسات

ظرفیت

شهریه

توضیحات

ثبت نام

مهلت ثبت نام

6

 

آموزش نرم افزار SPSS

مهندس مهدی نظریان

25 خرداد 1398

 

شنبه سه شنبه ساعت 16-14

5 جلسه

 

حداقل 15نفر

 

220000 تومان

 

شماره حساب: 7875940264

تمرکز وجوه درآمد اختصاصی دانشگاه یاسوج نزد بانک تجارت شعبه 30190 دانشگاه یاسوج

فقط تخفیف ویژه د برای کلیه دانشگاهیان دانشگاه یاسوج

تکمیل فرم ثبت نام از بخش فرمها و ارسال آن به همراه فیش ثبت نام به ایمیل مرکز ضروری است

ovtc@yu.ac.ir

لینک ثبت نام

تا 24 خرداد 1398تمدید شد

تخفیفات ویژه دانشگاهیان دانشگاه یاسوج (در پایین صفحه)

ردیف

نام دوره

مدرس

تاریخ شروع

زمان کلاس

تعداد جلسات

ظرفیت

شهریه

توضیحات

ثبت نام

مهلت ثبت نام

7

آموزش مقاله و پایان نامه نویسی

(ویژه رشته‌های ادبیات و علوم انسانی)

Paper Writing

دکتر رضا رضایی

(استادیار گروه زبان)

22 اردیبهشت 1398

 

یکشنبه سه شنبه ساعت 12-14

10 جلسه

 

حداقل 10 نفر

 

350000 تومان

 

شماره حساب: 7875940264

تمرکز وجوه درآمد اختصاصی دانشگاه یاسوج نزد بانک تجارت شعبه 30190 دانشگاه یاسوج

فقط تخفیف 20 درصد برای کلیه دانشگاهیان دانشگاه یاسوج

تکمیل فرم ثبت نام از بخش فرمها و ارسال آن به همراه فیش ثبت نام به ایمیل مرکز ضروری است

ovtc@yu.ac.ir

لینک ثبت نام

19 اردیبهشت 1398

 

ردیف

نام دوره

مدرس

تاریخ شروع

زمان کلاس

تعداد جلسات

ظرفیت

شهریه

توضیحات

 ثبت نام

مهلت ثبت نام

8

آموزش زبان آلمانی 1

دکتر محمد جعفر جباری

15 اردیبهشت 1398

یکشنبه‌ها ساعت 18-19:30 و سه شنبه‌ها ساعت 12-14

 

15

هر گروه 10 نفر

350000 تومان

شماره حساب: 7875940264

تمرکز وجوه درآمد اختصاصی دانشگاه یاسوج نزد بانک تجارت شعبه 30190 دانشگاه یاسوج 

منبع: کتاب Menschen 1  و کتاب کار آن (بخش اول)

 

تکمیل فرم ثبت نام از بخش فرمها و ارسال آن به همراه فیش ثبت نام به ایمیل مرکز ضروری است

ovtc@yu.ac.ir

لینک ثبت نام

12 اردیبهشت 1398

تخفیفات ویژه دانشگاهیان دانشگاه یاسوج (در پایین صفحه)

ردیف

نام دوره

مدرس

تاریخ شروع

زمان کلاس

تعداد جلسات

ظرفیت

شهریه

توضیحات

 ثبت نام

مهلت ثبت نام

9

آموزش عکاسی (مقدماتی)

دکتر فرید آزادی

اول اردیبهشت 1398

دوشنبه ساعت 11:30 الی 13:30

6 جلسه 2 ساعته

آزاد


150000 تومان

شماره حساب: 7875940264

تمرکز وجوه درآمد اختصاصی دانشگاه یاسوج نزد بانک تجارت شعبه 30190 دانشگاه یاسوج 

تکمیل فرم ثبت نام از بخش فرمها و ارسال آن به همراه فیش ثبت نام به ایمیل مرکز ضروری است

ovtc@yu.ac.ir

لینک ثبت نام

8 اردیبهشت 1398

تخفیفات ویژه دانشگاهیان دانشگاه یاسوج (در پایین صفحه)

ردیف

نام دوره

مدرس

تاریخ شروع

زمان کلاس

تعداد جلسات

ظرفیت

شهریه

توضیحات

 ثبت نام

مهلت ثبت نام

10

آموزش زبان فرانسه 1

سیاوش باقری

24 فروردین 1398

گروه اول: شنبه دوشنبه

ساعت 18-19:30

گروه دوم: یکشنبه سه شنبه

ساعت 18-19:30

15

هر گروه 10 نفر

350000 تومان

شماره حساب: 7875940264

تمرکز وجوه درآمد اختصاصی دانشگاه یاسوج نزد بانک تجارت شعبه 30190 دانشگاه یاسوج 

منبع: کتاب Connexion 1  و کتاب کار آن (بخش اول)

تکمیل فرم ثبت نام از بخش فرمها و ارسال آن به همراه فیش ثبت نام به ایمیل مرکز ضروری است

ovtc@yu.ac.ir

لینک ثبت نام

21 فروردین 1398

تخفیفات ویژه دانشگاهیان دانشگاه یاسوج

 

ردیف

عنوان

درصد تخفیف شهریه 

1

دانشجویان ممتاز دانشگاه (رتبه اول هر ورودی)

(با مجوز دفتر هدایت استعداد درخشان دانشگاه)

70

2

سایر دانشجویان دانشگاه یاسوج 

50

3

کارمندان دانشگاه یاسوج 

50

4

اعضای هیات علمی دانشگاه یاسوج 

25

5

دانش‌آموختگان دانشگاه یاسوج

25