آزمون بسندگی زبان دکتری
کارگاه آشنایی با اصول ایمنی در آزمایشگاه شیمی
کارگاه آموزش مقدماتی بورس و سرمایه گذاری در آن
آموزش نقاشی ویژه سنین 9-12 سال
آموزش زبان فرانسه
آموزش نرم افزار Solidworks